ทุเรียนกวนแท่ง จ๊าบ จ.จันทบุรี

ปีงบประมาณ: 
2560

ทุเรียนกวนอัดแท่ง โดยปราศจากน้ำตาล 100%