Medical Genomics

ปีงบประมาณ: 
2558

มาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับจีโนมทางการแพทย์ ค่อยๆปลดล็อคทีละด่าน นอกจากนี้ยังมีมินิเกม และตราสัญลักษณ์รางวัลพิเศษต่างๆที่รอคุณอยู่ จีโนมทางการแพทย์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่คุณลองใช้แอพนี้

QR Code for https://www.stkc.go.th/mobile/medical-genomics
Hits 944 ครั้ง