เยื่อกระดาษ

ปีงบประมาณ: 
2559

แอพพลิเคชั่นนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ โดยเริ่มจากประเภทของกระดาษ ขั้นตอนการผลิตเยื่อและกระดาษ การทดสอบกระดาษ และการสอบเทียบเครื่องมือ ซึ่งมาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวพร้อมคำบรรยาย นอกจากนี้ ยังมีเกมให้ทดสอบความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้อีกด้วย

QR Code for https://www.stkc.go.th/mobile/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9
Hits 534 ครั้ง