เซรามิก DSS

ปีงบประมาณ: 
2559

แอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยทำให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์เซรามิก เริ่มจากการเตรียมเนื้อดิน การขึ้นรูปเซรามิก การตกแต่งสีผลิตภัณฑ์ การเคลือบผลิตภัณฑ์ และการเผาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวพร้อมคำบรรยาย นอกจากนี้ ยังมีเกมให้ทดสอบความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้อีกด้วย

QR Code for https://www.stkc.go.th/mobile/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81-dss
Hits 554 ครั้ง