[วันสำคัญ] วันอนุรักษ์น้ำโลก

วันที่: 
Thu 22 March 2018

22 มีนาคมของทุกปีคือ วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day)
 
จัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์การใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ โดยจะมีแนวคิดการรณรงค์แตกต่างกันในแต่ละปี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ในช่วงเวลานั้นนั่นเอง
 
น้ำ (H2O) เป็นของเหลวชนิดหนึ่ง เป็นทรัพยากรที่มีมากที่สุดบนผิวโลก และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต โดยปริมาณน้ำที่มีอยู่ในโลก มีมากถึง 1,360,000,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร
 
ถึงแม้ทรัพยากรน้ำบนโลกใบนี้จะมีเยอะแยะมากมาย แต่ก็ยังพบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาด หรือแหล่งน้ำปนเปื้อนมลพิษ อันเกิดมาจากการกระทำต่างๆ ของมนุษย์ จึงได้จัดตั้งวันอนุรักษ์น้ำโลกขึ้นมา เพื่อตระหนักถึงปัญหา และร่วมกันรณรงค์อนุรักษ์แหล่งน้ำนั่นเองครับ
 
#STKC
 
 
 

QR Code for https://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
Hits 115 ครั้ง
แหล่งที่มา: 
https://guru.sanook.com/6692/
คำสำคัญ: